EN TH
Corporate News & Activities

“พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์” ทุ่ม 3 พันล้านบาท ขยายโรงงาน-คลังสินค้าให้เช่า อ.วังน้อย

18 August 2021

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในเครือ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ผู้พัฒนาและบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone : BFTZ) เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในสถานการณ์ปัจจุบันว่า ยังมีความต้องการพื้นที่เช่าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจแปรรูปอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังมีปัจจัยสำคัญจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อขายทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจทั้งระบบไม่ว่าจะเป็น E-commerce ระบบ โลจิสติกส์ โรงงานและคลังสินค้าเติบโตตามไปด้วย

“จากความต้องการพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง พรอสเพคฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ได้เดินหน้าทุ่มงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท ขยายโครงการไปยังอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพที่ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นประตูสู่การเดินทางไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะเป็นสถานที่ในการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี”

สำหรับการขยายโครงการครั้งนี้นับเป็นโครงการที่ 5 ภายใต้ชื่อโครงการ “BFTZ วังน้อย” มีพื้นที่ทั้งหมด 145 ไร่ ซึ่งจะสามารถสร้างเป็นอาคารคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 110,000 ตารางเมตร โดยจุดเด่นของโครงการนี้นอกจากศักยภาพด้านทำเลแล้ว ยังมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบ Built-to-Suit ที่สามารถสร้างได้ตามความต้องการของลูกค้า

ซึ่งล่าสุดทางได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นจุดพักและกระจายสินค้าให้กับ “สยามแม็คโคร สาขาวังน้อย” บนพื้นที่ทั้งหมด 88,000 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของที่ดินทั้งหมดของโครงการ โดยจะเริ่มก่อสร้างช่วงประมาณปลายปี 2564 และจะสามารถส่งมอบพื้นที่เฟสแรกภายในต้นปี 2566

สำหรับนโยบายการดำเนินงานของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จะให้ความสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ โดยจะต้องเป็นทำเลที่มีศักยภาพ มีระบบโลจิสติกส์ที่ดี อย่างโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone : BFTZ) ตั้งอยู่ทำเลบางนา-ตราด กม.23 ประมาณ 1.8 แสนตารางเมตร

และมีการขยายเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ โครงการ BFTZ 2 ถนนเทพารักษ์, BFTZ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.19 มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 1.3 แสนตารางเมตร, BFTZ บางปะกง โครงการที่ 4 มีพื้นที่ 2.0 แสนตารางเมตร อันเป็นความร่วมมือกับ “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”

โดยทั้ง 4 โครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ในทำเลอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงโครงการเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC และโครงการที่ 5 BFTZ วังน้อย พื้นที่ประมาณ 1.1 แสนตารางเมตร

ทั้งนี้แนวโน้มธุรกิจโรงงานและคลังสินค้ายังคงเป็นไปในทิศทางบวก ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตที่ดี อัตราการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 94-95% ของพื้นที่เช่าที่เปิดให้บริการทั้งหมดในโครงการ BFTZ บางนา-ตราด กม.23 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 5% จากต้นปี 2564

ทั้งนี้เราคาดว่าเมื่อทุกโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้ “พรอสเพคฯ” มีพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าให้เช่าและพื้นที่ภายใต้บริหารจัดการรวมทั้งสิ้นประมาณ 850,000 ตารางเมตร และสามารถสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 30 ต่อปี

ที่มา: TNN WEALTH

กลับหน้ารวมบทความ