EN TH
ความรู้และบทความ

ข้อดีของการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากอง REIT

19 กรกฎาคม 2564

หลายครั้งที่เราพูดถึงการลงทุนในกอง REIT ในมุมของนักลงทุน ว่าเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงน้อยลง และมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากขึ้น

แต่อีกด้านหนึ่งของผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญของการลงทุนแบบ REIT ก็คือ เจ้าของทรัพย์สินเดิม หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า Sponsor มีเหตุผลอะไรที่คนกลุ่มนี้จะต้องขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT แทนที่จะขายทรัพย์สินออกไปเลย หรือเอาทรัพย์สินไปค้ำประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารในรูปแบบเดิม

สำหรับฝั่ง Sponsor แล้ว การจะตัดสินใจนำทรัพย์สินมาขายให้ทาง REIT นั้นมีข้อดีหลัก ๆ อยู่ประมาณ 7 ข้อ

  1. สามารถพิจารณาในการขายทรัพย์สินได้ทั้งในรูปแบบของการให้สิทธิการเช่า (Leasehold) หรือ เป็นการขายขาดในทรัพย์สิน (Freehold) ตามมูลค่าที่พึงพอใจในแต่ละรูปแบบ
  2. ลดความยุ่งยากในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุน การกู้ยืมกับทางธนาคาร และต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย
  3. มีเงินลงทุนเพื่อไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการใหม่ ๆ
  4. สามารถกลับมาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการโดยใช้ความเชี่ยวชาญเดิมที่รู้จักโครงการเป็นอย่างดี และได้รับค่าบริหารเป็นการตอบแทน
  5. สามารถรักษากรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ได้ กรณีเลือกขายทรัพย์สินแบบ Leasehold
  6. สามารถกลับมาถือสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์ได้ ผ่านการถือหน่วยในกอง REIT นั้น ๆ
  7. มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในแต่ละกระบวนการ ระบบงานต่าง ๆ ราคาที่เหมาะสม ทั้งก่อนและหลังการตัดสินใจที่จะขายสินทรัพย์ให้กับ REIT

ทางผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำในแต่ละกระบวนการ และราคาที่เหมาะสมให้ทาง Sponsor ได้ตัดสินใจ โดยสามารถเข้าไปดูชื่อบริษัท REIT Manager ที่ได้รับอนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่าน link นี้ได้ https://bit.ly/3rfEedN

กลับหน้ารวมบทความ