EN TH
ข่าวและกิจกรรมของ REIT

สรุปภาพรวมของ PROSPECT REIT และแนวโน้มการเติบโตของปี 2566

24 พฤษภาคม 2566

ตลอด 3 ปีหลังการก่อตั้ง “PROSPECT REIT” กองทรัสต์เพื่อการอุตสาหกรรมกองนี้ผ่านเหตุการณ์สำคัญอะไรมาบ้าง ผลประกอบการ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นอย่างไร และเมื่อต้นปี 2566 มีการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ลงทุนเพิ่มเติมใน 2 โครงการที่มีศักยภาพสูง อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด และแนวโน้มการเติบโตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

พร้อมกับการตอบคำถามที่นักลงทุนหลายท่านสงสัย

ทั้งเรื่องผลการดำเนินงาน การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการเติบโตในอนาคต

มาร่วมรับฟังจากผู้จัดการกองทรัสต์ คุณอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ไปพร้อมๆ กันได้ในวิดีโอนี้

#PROSPECT #PROSPECTREIT
#EveryStepwithTrust
#การลงทุนที่คุณวางใจ

กลับหน้ารวมบทความ