EN TH
ข่าวและกิจกรรมของ REIT

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เดือน มีนาคม 2564

24 มีนาคม 2564

ณ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ในเวลา 9.00-15.00 น. ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำรถบริจาคเลือดเคลื่อนที่มาให้บริการบริเวณ สำนักงานขาย (Sales Office) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์จะบริจาค

โดยหลังจากปิดรับการบริจาค ทางสภากาชาดไทยได้สรุปยอดบริจาคโลหิต ได้ดังนี้

  • จำนวนผู้ลงทะเบียน 125 ราย
  • ผู้ที่สามารถบริจาคได้ 95 ราย
  • รวมจำนวนโลหิตที่สภากาชาดไทยได้รับ จำนวน 95 ยูนิต

สำหรับกำหนดการครั้งต่อไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ สำนักงานขาย (Sales Office) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ขอเชิญชวนทุกท่านมาทำบุญร่วมกัน ทั้งท่านที่บริจาคโลหิตประจำ หรือบริจาคเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษ รวมถึงท่านที่ตั้งใจจะบริจาคเป็นครั้งแรก กรุณาเตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ สภากาชาดไทยได้ให้คำแนะนำและการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต ดังนี้

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตในช่วงนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีการออกมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต โดยมีแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง ตรงตามความเป็นจริง เช่น หากเป็นผู้ที่อาศัย หรือ เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ ส่วนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติด COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อ และหายป่วยโดยไม่มีอาการใดหลงเหลืออยู่ให้งดบริจาคโลหิต 3 เดือน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต โดย สภากาชาดไทย

ที่มา: โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เดือน มีนาคม 2564

กลับหน้ารวมบทความ