EN TH
ข่าวและกิจกรรมของ REIT

เจาะลึกความสำเร็จ “PROSPECT REIT” REIT ที่ยืนหยัดและเติบโตได้แม้ในภาวะวิกฤตโควิด-19

28 ตุลาคม 2564

ในแง่ของการลงทุนท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ยังมีความอ่อนไหว และเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนว่า จะสามารถฟื้นตัวได้เมื่อใด แต่ก็ยังมีอีกหนึ่ง REIT ที่เรียกว่าเติบโตท่ามกลางภาวะวิกฤตได้อย่างโดดเด่นและสวยงาม

PROSPECT REIT นับเป็น REIT น้องใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2563 ไม่เพียงแต่เปิดตัว ได้ไม่นาน แต่เรียกว่าคลอด เกิดและเติบโตท่ามกลางภาวะโควิด-19 เลยทีเดียว แถมยังโตแบบต่อเนื่อง โดยทุก ไตรมาสที่ผ่านมาสามารถจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วยได้อย่างสม่ำเสมอ และก็มั่นใจว่าจะสามารถทำผลการดำเนินงานและจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วยได้อย่างน่าพึงพอใจ ตามที่ได้มีประมาณการไว้ในช่วง IPO

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะ REIT Manager ของ PROSPECT REIT เผยว่า “การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ค่อนข้างส่งผลกระทบมากขึ้น ในวงกว้าง แต่ว่าผลดำเนินงานของ PROSPECT REIT ยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เช่าในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) มีการกระจายตัวอยู่ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจและหลากหลายสัญชาติ ซึ่งได้รับผลกระทบในทางลบไม่มากนัก บางรายได้รับผลกระทบในเชิงบวกด้วยซ้ำ ทั้งนี้ผู้เช่าใหม่ในโครงการ BFTZ ได้รับการบอกต่อกันปากต่อปากจากผู้เช่าเดิมที่อยู่ด้วยกันมานาน จากจุดเด่นเรื่อง Location การให้บริการระดับพรีเมี่ยมแบบครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ (One Stop Service) เราไม่ได้ดูแลผู้เช่าแค่เรื่องพื่นที่เช่าภายในโครงการเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำ และเข้าไปช่วยเหลือ อย่างในสถานการณ์ปัจจุบันก็มีการประสานงานเรื่องวัคซีนต่างๆ ให้แก่ผู้เช่า ทำให้อัตราการเช่าสูงถึง 98.2% และมีอัตราการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยไปแล้วทั้งสิ้น 0.9710 บาทต่อหน่วย”

REIT Manager ของ PROSPECT REIT กล่าวถึงปัจจัยหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากความสำเร็จครั้งนี้ คือ นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ชัดเจน “การเป็น REIT Manager ที่บริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ” ของ พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุน การบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ เรามีทีมที่มีประสบการณ์ตรงในด้านการบริหารจัดการและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เคยอยู่ในบริษัทด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เคยอยู่ในบริษัทด้านการเงินการลงทุน เติบโตมาจากงานด้านนี้โดยตรง ตั้งแต่งาน Operation หลังบ้าน งานด้านผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ งานด้านหน้าบ้านติดต่อกับผู้เช่า หรือนักลงทุน ดูแลงานโดยตรงเกี่ยวกับ REIT และงานกองทุนรวม ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจนี้ในเชิงลึก เราให้ความสำคัญในคุณภาพของทรัพย์สิน ผู้เช่าภายในโครงการ การให้บริการกับผู้เช่า และ ระบบงานต่างๆ ไม่ได้ดูเพียงแค่เรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อทรัพย์สินมีคุณภาพที่ดี พื้นฐานระบบงานที่ดี ผู้เช่ามีพื้นฐานธุรกิจที่ดี ทรัพย์สินนั้นย่อมสามารถที่จะนำไปจัดหาประโยชน์ได้อย่างดีและต่อเนื่อง ดังจะสะท้อนให้เห็นได้จากทรัพย์สินปัจจุบันอย่างโครงการ BFTZ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ที่ให้ผลการดำเนินงานที่ดีและต่อเนื่อง สำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ก็จะทำเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินหลัก(Sponsor รายเดิม) หรือ เจ้าของทรัพย์สินรายอื่น (Sponsor รายอื่น)” นางสาวอรอนงค์ กล่าว

อีกหนึ่งการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของ พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ ก็คือ การมีนโยบายการลงทุนที่เป็นอิสระ ถึงแม้ว่าทาง พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ที่ถือว่าเป็นบริษัทแม่ จะมีพื้นที่ทรัพย์สินประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราเองก็มีความเป็นอิสระในการศึกษาและเลือกลงทุนในทรัพย์สินของ Sponsor รายอื่นๆ ซึ่งหากเราเจอทรัพย์สินที่มีคุณภาพและเข้าเกณฑ์การพิจารณาก็สามารถจะลงทุนได้ โดยที่ผ่านมามี Sponsor รายอื่นสนใจนำทรัพย์สินมาให้เราศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหลายราย ซึ่งเราก็ใช้เกณฑ์การพิจารณาเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกัน

นางสาวอรอนงค์ เล่าต่อว่า “ที่ผ่านมามีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) และ Sponsor รายอื่นหลายรายติดต่อเข้ามาว่า อยากจะนำทรัพย์สินมาร่วมลงทุนเพิ่มเติมใน PROSPECT REIT เราเองก็ให้คำแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับ REIT เพิ่มเติม หากบางรายเป็นรายใหม่ยังไม่เข้าใจในตลาด REIT เราก็จะแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้า REIT ทำอย่างไรให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีความพร้อม ไม่มีปัญหาในอนาคต หรือรายใดที่ไม่มีความพร้อมในการบริหารทรัพย์สินต่อ ทางเราที่มี “พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์” ทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเป็นมืออาชีพเข้าไปบริหารทรัพย์สินเหล่านั้นได้ ซึ่งการให้คำแนะนำต่างๆ ก็ไม่ได้มีข้อผูกมัด หรือ Commitment ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นหากจัดเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วจะต้องเข้ามาอยู่ใน PROSPECT REIT เพราะเรามองว่า ไม่ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นไปอยู่ที่ REIT ใด ก็ย่อมส่งผลดีต่อตลาด REIT ในประเทศเราอย่างแน่นอน”

“ในฝั่งของนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยรายเดิม เราก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลความรู้ เปิดโอกาสให้มีการติดต่อเข้ามาได้หลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมลล์ และเพิ่มช่องทาง Facebook Page : https://www.facebook.com/ProspectRM อีกหนึ่งช่องทาง ด้วยความตั้งใจที่เราอยากจะให้นักลงทุนได้มีข้อมูล ในมือให้มากที่สุด และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อความชัดเจนและความสบายใจในการลงทุน กับทั้งผู้ถือหน่วยเดิมและนักลงทุนรายใหม่ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งหมดนี้คือความเป็น Professional REIT Manager อย่างที่เราตั้งใจไว้” นางสาวอรอนงค์ กล่าวทิ้งท้าย

กลับหน้ารวมบทความ